Ankara Local Supply Cooperation Meetings

Ankra Development Agency establishes corporate level communication with big companies acting in Ankara and buying or importing IT and support services, materials, machines and human resources in high volumes

(Ör: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği, 2011, 80.000TL; TÜBİTAK 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, 2013, 350.000TL; vb.)
Temel tedarikçileriniz kimlerdir? Bu ürünü veya hizmeti satılabilir hale getirmek için kimlerden mal/hizmet/danışmanlık vb. almanız gerekiyor? Hangi temel girdileri alıyorsunuz? (Mal, hizmet, vb.) Hangi temel etkinlikleri başkaları gerçekleştiriyor?
Müşteriye sunduğunuz değerler nelerdir? Müşterinizin hangi sorunlarını çözmesine yardımcı oluyorsunuz? Sizin ürününüzü benzerlerinden daha iyi yapan şeyler nelerdir? Her müşteri segmentine hangi ürün ve hizmet paketini sunuyorsunuz? Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? (Maliyet avantajı, lojistik, üretim süresi vb. rekabetçilik avantajı Yenilik Performans Tasarım Fiyat Maliyet indirimi Risk azaltılması Ulaşılabilirlik Kullanım uygunluğu gibi özellikleri de yazınız)
Ürün veya hizmetinizi satılabilir hale gelinceye kadar hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? (Üretim, sorun çözme, teknik destek, danışmanlık hizmetlerinizi belirtiniz)
İş modelinizin en önemli maliyet noktaları nelerdir? Temel kaynaklarınızdan en pahalı olanları hangileridir? Temel etkinliklerinizden en pahalı olanları hangileridir? (İşiniz ağırlıklı olarak: Maliyet yoğun mudur (artmayan maliyet, düşük fiyat, maksimum otomasyon, outsourcinge dayalı)? Değer yoğun mudur (değer yaratmaya yoğunlaşmış, üst düzey değer öneren)? Örnek özellikler: Sabit maliyet (maaşlar, kira, enerji) Değişken maliyetler Ölçek ekonomisi Kapsam ekonomisi
Değer önerileriniz hangi temel kaynakların kullanımını gerektiriyor? Dağıtım kanallarınız hangi temel kaynakların kullanımını gerektiriyor? Gelir akışınız hangi temel kaynakların kullanımını gerektiriyor? "Kaynak çeşitleri: Fiziksel Düşünsel (Entellektüel–marka, patent, vs.) İnsan Finansman"
Sahip olduğunuz kalite belgeleri ve diğer sertifikaları yazınız
Firmanın kaydadeğer başarıları Aldığı ödüller Satış başarıları İhracatı ... Belirtmek istediğiniz diğer hususlar
 

Corporation

Ankara Development Agency
Investment Support Office

 

Location

Aşağı Öveçler Mahallesi
1322. Cadde No: 11  
Çankaya/Ankara TURKEY
[View Map]

 

Contact

Phone: +90 312 310 03 00    
Fax: +90 312 309 34 07
Emailydo@ankaraka.org.tr

 

User menu

Baydar Bilişim.